Beredskapssituasjon på Heimdal

august 31, 2004, 08:00 CEST

Alle beredskapsrutiner ble fulgt da det mandag ettermiddag ble oppdaget røykutvikling i et turbinhus på den Hydro-opererte Heimdal-plattformen. Personellet ble mønstret i livbåtene inntil situasjonen var avklart.

Det ble oppdaget røykutvikling i et turbinhus på Heimdal-plattformen kl. 16.30 mandag 30. august. Turbinhuset ble fylt med CO2 og kjølt ned. Ved entring av turbinhuset oppdaget plattformens eget brannlag en mindre flamme i en elektrisk ledning. Denne ble raskt slukket. Situasjonen ble avklart, og normalisering startet klokken 18.00.

Besetningen på 70 personer ble mønstret og satt i livbåtene inntil situasjonen var normalisert. Dette er normal prosedyre for å holde oversikt over hvor personellet oppholder seg inntil situasjonen er avklart. Etter hendelsen ble personellet samlet i oppholdsrommet for å få informasjon om situasjonen. Hendelsen vil bli gransket.