Ny konsernledelse i Statoil 

august 31, 2004, 08:00 CEST

Konsernsjef Helge Lund har med i virkning fra i dag, tirsdag 31. august, gjort endringer i konsernets organisasjonsstruktur og utnevnt ny konsernledelse.

Den nye konsernledelsen består av:

Konsernsjef
Helge Lund

Konserndirektører:
Terje Overvik - Undersøkelse og produksjon Norge
Peter Mellbye - Internasjonal undersøkelse og produksjon
Rune Bjørnson - Naturgass
Jon Arnt Jacobsen - Foredling og markedsføring
Morten Loktu - Teknologi og prosjekter

Eldar Sætre - Økonomi og finans (CFO)
Margareth Øvrum - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Erling Øverland - Staber og spesialprosjekter

Ny personal- og organisasjonsdirektør vil bli utnevnt på et senere tidspunkt.

”Jeg er glad for å kunne presentere en sterk ledergruppe med bred erfaring og som representerer både fornyelse og kontinuitet. Konsernledelsen skal som kollegium sikre en helhetstenkning i Statoils videre utvikling. Vårt hovedmål er å styrke Statoil som et internasjonalt konkurransedyktig selskap. Vi skal utvikle en organisasjon som skal kjennetegnes av kommersiell adferd, sterk kompetanse, endringsvilje og høy integritet,” sier konsernsjef Helge Lund.

Balansert og fokusert organisasjon
Statoil vil bestå av fem forretningsområder:
Undersøkelse og produksjon Norge
Internasjonal undersøkelse og produksjon
Naturgass
Foredling og markedsføring
Teknologi og prosjekter

Selskapets gjennomføringsevne i prosjekter skal styrkes ved at det etableres en egen enhet for Teknologi og prosjekter. Internasjonal undersøkelse og produksjon får ansvaret for selskapets satsing i Barentshavet og vil sikre god samhandling med konsernets aktiviteter i Russland for øvrig. Helse, miljø og sikkerhet og Personal og organisasjon løftes opp i konsernledelsen.

”Den nye organisasjonsstrukturen i Statoil innebærer tre viktige endringer. Den styrker selskapets gjennomføringsevne i store prosjekter, forretningsområdene blir mer fokusert og verdiskapning på tre bunnlinjer blir tydeligere,” sier Lund.

De viktigste endringene:
1. For å styrke selskapets gjennomføringsevne i store prosjekter overføres prosjektansvar fra Undersøkelse og produksjon Norge til den nye enheten Teknologi og prosjekter.

”Et samlet miljø i Teknologi og prosjekter skal styrke gjennomføringen av prosjekter, ytterligere styrke kompetansen innenfor dette viktige området, samt utvikle konkurransedyktige teknologiposisjoner. For å sikre kontinuitet i ansvaret for Snøhvit-utbyggingen, vil rapporteringen for dette prosjektet fortsatt ligge hos Terje Overvik,” sier Lund.

Området Teknologi og prosjekter vil bestå av hele den tidligere teknologi-organisasjonen og får overført ressurser både fra prosjekttekniske tjenester i Undersøkelse og produksjon Norge og prosess- og rørledningsteknologi i Naturgass.

”Foruten at dette styrker Statoils teknologi og prosjektorganisasjon, vil det også gi mer rendyrkede forretningsområder og dermed klarere ansvar,” sier Lund.

2. Internasjonal undersøkelse og produksjon vil i tillegg til Statoils etablerte områder i utlandet få ansvaret for selskapets satsing i Barents-regionen.

”Jeg er glad for at en av våre mest erfarne ledere, Henrik Carlsen, vil ta ansvaret for denne sentrale regionen,” sier Lund.

3. Helse, miljø og sikkerhet og Personal og organisasjon blir viktige arenaer for Statoils fremtidige utvikling.

”Statoils verdiskapning går over tre bunnlinjer: økonomi - helse, miljø og sikkerhet – sosiale forhold og samfunnsansvar. Det er derfor viktig for meg at alle områdene får sterk ledelsesoppmerksomhet fremover,” sier Lund.


Kontaktpersoner:

Wenche Skorge, informasjonsdirektør, 91 87 07 41 (mobil), 51 99 79 17 (kontor)
Kjersti Tvedt Morstøl, informasjonssjef, 91 78 28 14 (mobil), 51 99 26 71 (kontor)

Mari Thjømøe, direktør investor relations, 90 77 78 24 (mobil), 51 99 77 90 (kontor)
Thore E. Kristiansen, direktør investor relations i USA, +47 91 66 46 59 (mobil), +1 203 97 86 950 (kontor)