Skip to Content
no

Ny leder for detaljhandel i Statoil

september 1, 2004, 09:00 CEST

Jacob Schram (42) er utnevnt til ny direktør for Statoils detaljhandelsvirksomhet.

Resultatområdet Detaljhandel har ansvaret for utvikling og drift av Statoils bensinstasjonskjeder i ni europeiske land. De nær 2 000 bensinstasjonene betjener mer enn en million kunder daglig, omsetter årlig for 40 milliarder kroner og sysselsetter 8.000 ansatte og totalt 15.000 medarbeidere.

Schram har hatt ledende stillinger i Statoils skandinaviske detaljhandelsorganisasjon siden 1996 og har siden 1999 vært administrerende direktør for Statoil Detaljhandel AS i Norge. Før han kom til Statoil, arbeidet han som markeds- og PR-sjef for McDonalds Norge AS (1994-96) og som konsulent og prosjektleder i i McKinsey&Company i København (1989-94).

"Jacob Schram vil lede endringsarbeidet med full kraft etter at vi nå er blitt eneeier i den skandinaviske detaljhandelsvirksomheten. Vi skal nå utnytte de muligheter som tilbakekjøpet representerer. Internt innebærer det økt samarbeid på tvers, flere fellesprosesser og ytterligere satsing på våre medarbeidere og kompetanseutvikling. Overfor omverdenen betyr det økt aktivitet og at vi skal gjøre en enda bedre jobb for våre kunder,” sier Jon Arnt Jacobsen, konserndirektør for Foredling og markedsføring (F&M) i Statoil.

"Jeg gleder meg til å forene vår virksomhet i ni land og utvikle en slagkraftig detaljhandelsenhet,” sier Jacob Schram.

"Servicehandelen er preget av hard konkurranse i alle våre markeder. Det blir stadig viktigere å bygge kompetanse hos medarbeiderne, skille seg ut i mylderet av aktører og ha oppmerksomhet på detaljer og hurtig omstilling,” understreker Schram.