Lockout stenger ned Glitne

september 3, 2004, 11:30 CEST

Produksjonsskipet Petrojarl 1, som står for driften av det Statoil-opererte Glitne-feltet i Nordsjøen, er én av i alt 12 offshore-innretninger som er rammet av lockout i forbindelse med riggstreiken på norsk sokkel.

Norges Rederiforbund (NR) har med virkning fra midnatt, 2. september iverksatt lockout for alle medlemmer av fagforbundet Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) på tre mobile rigger, produksjonsskipet Petrojarl 1 samt åtte boreinnretninger på faste plattformer.

Konsekvensene for Statoil som tredjepart blir i første omgang produksjonsstans på Glitne-feltet.

Hvis konflikten blir kortvarig, får lockouten minimale konsekvenser for Smedvigs produksjonsboring på Statfjord-feltet i Nordsjøen. Effekten av konflikten for arbeid som innleide rigger utfører for Statoil har til nå vært liten.

Streiken i riggnæringen har vart i sju uker. Om lag 200 medlemmer i OFS har fra tidlig i juli vært i streik på en rekke rigger, deriblant Transocean Searcher, som har oppdrag for Statoil på Åsgard Q-prosjektet i Norskehavet.

På kort sikt har de produksjonsmessige konsekvensene av konflikten vært små for Statoil. Selskapet skal vurdere konsekvenser for enkeltprosjekter hvis konflikten vedvarer.

"Vi vil også måtte vurdere mulige skadebegrensende tiltak," opplyser Victor Sneberg, personalsjef i Undersøkelse og produksjon Norge.

Riggen Polar Pioner, som har vært omfattet av streiken siden 2. juli, skal etter planen starte boring for Statoil 1.oktober. Dersom konflikten løses snarlig, blir konsekvensene for Snøhvit-prosjektet små. Forsinkelsen får ikke betydning for produksjonsstart i 2005.

Sneberg opplyser at arbeidene med å stanse produksjonen fra Glitne begynner i dag, 3. september. Det forventes at all produksjon vil være stanset like over helgen. Bortfallet av olje blir på rundt 30.000 fat per dag. Statoils andel utgjør cirka 17.000 fat. Feltet drives med produksjons- og lagerskipet Petrojarl 1, som eies av Petroleum Geo-Services.

I Statoil pågår det for tiden bare produksjonsboring på Statfjord B-plattformen, men et planlagt boreprogram på Statfjord B og C kan bli utsatt ved en lengre konflikt. På kort sikt medfører konflikten kun en mindre reduksjon i oljeproduksjon på Statfjord-feltet.

Arbeidskonflikten mellom Norges Rederiforbund og OFS dreier seg om uenigheter og betingelser knyttet til ny tariffavtale. Lockouten omfatter rundt 300 OFS-medlemmer. Til sammen kommer rundt 500 av OFS sine 850 medlemmer i riggnæringen til å være omfattet av konflikten.