Ormen Lange: Avtale om kontrakt på 4,3 milliarder

september 3, 2004, 14:00 CEST

Hydro har på vegne av Ormen Lange-lisensen inngått en intensjonsavtale med Aker Stord AS for bygging og installasjon av hoveddelen av landanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal. Kontraktsverdien er på rundt 4,3 milliarder kroner.

Kontrakten dekker alle disipliner innen områdene for prosess- og hjelpesystemer. Det inkluderer bygge- og anleggsarbeider, stålstrukturer, rørarbeider, ventilasjon, mekaniske installasjoner, elektriske installasjoner og instrumentering, samt isolering og overflatebeskyttelse.

Aker Stord skal også yte assistanse til Hydro ved ferdigstillelse og idriftsettelse av anlegget.

Kontrakten omfatter totalt rundt 4,2 millioner direkte timer, hvorav om lag 3 millioner timer vil bli utført på Aukra. Konktrakten inkluderer blant annet fabrikasjon og installasjon av ca. 7.000 tonn stålstrukturer og ca. 9.000 tonn rørsystemer, samt installasjon av ca. 1.300 kilometer kabel.

Deler av arbeidet vil bli satt ut til underleverandører så vel i Norge som i utlandet. Dette gjelder blant annet prefabrikasjon av rør og stålstrukturer, sammensetting av store rørgater, samt bygge- og anleggsarbeider.

Aker Kværner har tidligere fått tildelt to store kontrakter for Ormen Lange prosjektet, henholdsvis kontrakten for prosjektering av landanlegget på Aukra, og den første store områdekontrakten  for bygging av mottaks- og eksportanlegget for gass, inkludert væskefanger og flammetårn.

Partene vil nå evaluere mulige synergier gjennom en eventuell samordninger av inngåtte kontrakter.

I løpet av høsten 2004 skal de resterende kontraktene for landanlegget på Nyhamna settes ut. Dette inkluderer kontraktene for gjenvinning av frostvæske og tilhørende prosess og hjelpesystem, samt administrasjonsbygning.

Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen, noe som omfatter all feltutbygging, gassprosesseringsanlegget på Nyhamna, og eksportrørledningsprosjektet Langeled.

Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på norsk kontinentalsokkel. Det ligger 120 kilometer utenfor Mørekysten og på en havdybde fra 800 til 1.100 meter. Planlagt oppstart er i oktober 2007.

Partnere i Ormen Lange:

Hydro (operatør for utbyggingsfasen) 18,0728 %
Shell (operatør for driftsfasen) 17,0375 %
Petoro 36,4750 %
Statoil 10,8441 %
BP 10,3420 %
ExxonMobil 7,2286 %