Tildeler kontrakter for undervannsarbeider på Snøhvit

september 3, 2004, 12:00 CEST

Statoil har inngått intensjonsavtaler til en samlet verdi av om lag 160 millioner kroner med de norske firmaene DeepOcean og Stolt Offshore.

Avtalene omfatter støttearbeider i forbindelse med havbunnskartlegging og rørlegging for Snøhvit-prosjektet.”

”Arbeidene inkluderer i hovedsak leggestøtte under rørlegging, fartøystøtte i forbindelse med nedgraving av rør under havbunnen, rørledningsinspeksjon og kartlegging av den øvre del av havbunnen,” sier Bjarne Jensen, leder for Naturdata, kartlegging og geoteknikk i Statoil.

Avtalene er inngått på vegne av partnerne i Snøhvit-prosjektet som en del av Statoils rammeavtaler med DeepOcean og Stolt Offshore.

Samlet kontaktsverdi for DeepOcean er om lag 90 millioner kroner og for Stolt Offshore om lag 70 millioner kroner. Oppstart av kontaktene er 15. mars 2005. Kontraktsperioden er to år.

DeepOcean vil bruke fartøyene Normand Tonjer og Edda Fonn, mens Stolt Offshore vil bruke fartøyet Seaway Petrel. De tre fartøyene er alle registrert i Norge.

De to siste fartøyene er nybygg levert i løpet av de to siste årene som er spesielt tilpasset arbeider under vanskelige værforhold og på dypt vann.

Statoil har også inngått avtale med DeepOcean om tilsvarende arbeider under leggingen av rørledningen Langeled mellom Nyhamna i Møre og Romsdal og Easington i Storbritannia.

Langeled-avtalen er inngått på vegne av partnerne i Langeled-prosjektet og har en verdi på om lag 150 millioner kroner. Hydro er operatør for Langeled i planleggings- og utbyggingsfasen.