Skip to Content
no

Vetco Aibel tildeles kontrakt på Ormen Lange

september 3, 2004, 08:15 CEST

Hydro har på vegne av Ormen Lange lisensen tildelt Vetco Aibel AS (tidligere ABB Offshore Systems AS) en kontrakt for bygging av deler av landanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal. Kontraktsverdien er på omkring 550 millioner kroner.

Kontrakten er en EPC-kontrakt som dekker prosjektering, innkjøp og bygging av kaianlegg for eksport av kondensat.

Kontrakten omfatter også et VOC-anlegg (Volatile Organic Compound) for gjenvinning av hydrokarbongasser, som fortrenges når skipet laster kondensat.

I tillegg omfatter kontrakten all mekanisk installsjon i fjellhallene der kondensat skal lagres, samt bygging av veier og infrastruktur i eksport-området for kondensat på Nyhamna.

Prosjekterings- og innkjøpsaktivitetene starter umiddelbart ved Vetco Aibels kontorer på Billingstad i Asker.

Selve prefabrikasjonen ved verkstedene i Kristiansund og Haugesund starter i henholdsvis november 2004 og august 2005. Byggevirksomheten i kondensat eksport-området starter mars 2005.

I løpet av høsten 2004 skal de to store gjenstående kontraktene for landanlegget på Nyhamna settes ut.

Dette inkluderer kontraktene for gjenvinning av frostvæske, tilhørende tankanlegg og installasjoner i prosess og hjelpesystem området, samt administrasjonsbygning.

Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen, noe som omfatter all feltutbygging, gassprosesseringsanlegget på Nyhamna, og eksportrørledningsprosjektet Langeled.

Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på norsk kontinentalsokkel. Det ligger 120 km utenfor Mørekysten og på en havdybde fra 800 til 1100 meter. Planlagt oppstart er i oktober 2007.

Partnere i Ormen Lange:

Hydro (operatør for utbyggingsfasen) 18,0728 %
Shell (operatør for driftsfasen) 17,0375 %
Petoro 36,4750 %
Statoil 10,8441 %
BP 10,3420 %
ExxonMobil 7,2286 %