Tildeler deponi-kontrakt

september 3, 2004, 10:30 CEST

Statoil har tildelt spesialavfallsbedriften Wergeland - Halsvik i Gulen kommune i Sogn og Fjordane kontrakt for transport, forbehandling og deponering av lavradioaktivt avfall (LRA).

Kontrakten er verdt om lag 40 millioner kroner over fem år med opsjon for forlengelse på to ganger tre år.

Tildelingen er gitt under forutsetning av at nødvendige myndighetsgodkjenninger og garantier blir gitt.

Statoil har i dag rundt 200 tonn LRA midlertidig lagret på baser i Norge. I forbindelse med selskapets virksomhet genereres det årlig 20-30 tonn lavradioaktivt avfall.

"Vi har jobbet med å finne den beste miljømessige, tekniske og økonomiske løsningen for det lavradioaktive avfallet. Etter en lang og grundig prosess har vi besluttet å tildele kontrakten til Wergeland - Halsvik," sier Bente Aleksandersen, direktør for Helse, miljø og sikkerhet i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Statoil håper at deponiet kan tas i bruk ved slutten av 2005. Det er også lagt inn opsjon for at andre operatører kan bruke kontrakten.