Hydros eiendom på Kjørbo solgt

september 6, 2004, 23:00 CEST

Hydros eiendom på Kjørbo ved Sandvika er solgt til Viken Eiendomsutvikling.

Hydro har besluttet å samlokalisere sine aktiviteter i Oslo-området til Vækerø. I den forbindelse er det satt i gang byggearbeider for et nytt kontorsenter ved siden av det eksisterende kontorbygget på Vækerø.

Når denne utbyggingen er gjennomført, vil det med dagens bemanningsprognoser ikke være behov for kontorlokalene på Kjørbo. Hydro har vurdert det slik at disse kan frigjøres sommeren 2007.

Som eier av eiendommen på Kjørbo har Norsk Hydros Pensjonskasse derfor gjennomført en salgsprosess der en rekke potensielle kjøpere har vært kontaktet. Det er inngått avtale om salg av eiendommen på Kjørbo til Viken Eiendomsutvikling AS, for overtakelse når Hydro flytter ut i 2007.

Lokalene på Kjørbo var tidligere hovedkontor for Saga Petroleum, som Hydro overtok i 1999.