Snøhvit-kompressorene klar

september 6, 2004, 07:00 CEST

De tre store kjølekompressorene som skal installeres på prosesslekteren til LNG-fabrikken på Melkøya er nå klar for levering. Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser den forsinkede leveringen av kompressorene kan få for den videre ferdigstillingen av prosessanlegget.

Kjølekompressorene er sentrale i prosessen som skal kjøle Snøhvit-gassen ned til flytende form.

Tester av kjølekompressorene utført i mai i år viste at kompressorene måtte modifiseres for å kunne møte kravene til ytelse og operasjonsområde. Statoil satte da ned en egen faggruppe for å bistå prosjektet med å finne en løsning på kompressorproblemene.

De endringene som nå er utført har vært vellykket. Resultatene av testingen av den tredje og siste kompressoren ble godkjent 31. august.

”Kompressorene tilfredsstiller ikke fullt ut våre opprinnelig fastsatte ytelseskrav, men avvikene er små og de driftsmessige konsekvensene begrenset,” sier Arne Grislingås på vegne av Statoils representanter i faggruppen.

Prosjektdirektør for byggingen av landanlegget på Melkøya, Nils-Bjørn Jordal, framholder at det er for tidlig å si noe om konsekvensene av at kompressorene nå leveres svært forsinket.

”Når kompressorene nå blir levert nærmere et halvt år etter opprinnelig tidsplan, er dette en forsinkelse som vil forplante seg videre i ferdigstillingen av prosessanlegget. Vi jobber det vi kan for å ta inn forsinkelsene, men det er klart at vi må overføre arbeid fra Cadiz til Melkøya”, sier Jordal.

Kompressorene klargjøres nå for transport med tungløftskip til Dragados Offshores verft i Cadiz i Sør-Spania der prosesslekteren til LNG-fabrikken er under bygging.