Skip to content

Brann på Mongstad ferdig gransket

september 8, 2004, 12:45 CEST

Statoils interne granskingsgruppe har avsluttet granskingen av brannen som oppstod på raffineriet på Mongstad 12. juli. To operatører ble lettere skadet i hendelsen.

Den direkte årsaken til at brannen oppstod var at varm olje strømmet ut i en dampslange ved klargjøringsarbeid for bytte av en ventil. Under dette klargjøringsarbeidet ble feil ventil stengt, slik at systemet fortsatt var under trykk. Dampslangen sprakk og oljen selvantente da den kom i kontakt med luft.

Bakenforliggende årsaker til brannen var mangelfull planlegging i flere faser av arbeidet, og utilstrekkelig kommunikasjon ved arbeidsoperasjonen.

Ifølge granskingsgruppen er det ikke påvist teknisk svikt ved hendelsen.

– Det er viktig å ta lærdom av denne brannen. Vi er i ferd med å gjennomføre konkrete tiltak, inkludert granskingsgruppens anbefalinger, for å hindre at dette skjer igjen, sier Mongstad-direktør Bjørn Kåre Viken.

Tiltakene innebærer blant annet en systematisk gjennomgang av arbeidsprosessene, utarbeide forbedrede overleveringsrutiner og utnytte erfaringene fra denne hendelsen til å sikre kvalitet på arbeidsutførelsen.

Viken roser jobben raffineriets beredskapsorganisasjon utførte 12. juli. Mongstads egen beredskapsorganisasjon stod for slukkingsarbeidet med bistand fra offentlige beredskapsressurser.

Statoils granskingsrapport vil bli oversendt Petroleumstilsynet og politiet.

Råoljeanlegget var ute av drift i om lag 14 dager som følge av brannen. Produksjonstap og skader beløp seg til rundt 100 millioner kroner.