Godkjenner Agbami-utbygging

september 10, 2004, 07:00 CEST

Styret i Statoil har godkjent planene for selskapets deltakelse med 18,85 prosent i en samlet utbygging av oljefeltet Agbami utenfor kysten av Nigeria.

Nigeria er definert som et land som kan bli et kjerneområde for Statoil. Agbami vil være en viktig del av Statoils produksjonsvekst på kort sikt og bidra med rundt 40.000 fat olje per dag egenproduksjon på platå. Det opplyser Roald Riise, direktør for utbygging og produksjon i Internasjonal undersøkelse og produksjon (INT).

Produksjonen fra feltet kommer til å være 250.000 fat olje per dag ved produksjonsstart.

Agbami ble påvist i 1998 av daværende Texaco i blokk 216. Feltet ligger 110 kilometer utenfor kysten på 1500 meters havdyp. Forventede reserver i feltet er beregnet til 770 millioner fat olje.

Statoil bekreftet i 2000, ved boring av brønnen Ekoli-1, at feltet strekker seg inn i blokk 217. Agbami skal bygges ut samordnet mellom de to lisensene 216 og 217 med ChevronTexaco som operatør med en andel på 68,15 prosent. Statoil har 18,85 prosent og Petrobras 13 prosent.

Etter planen skal feltet bygges ut med undervannsproduksjonsanlegg. Undervannssystemet skal knyttes til et produksjons- og lagerskip. Det blir nesten identisk med skipet som produserer på Girassol-feltet, hvor Statoil har en andel på 13,33 prosent, utenfor kysten av Angola.

Agbami skal etter planen komme i produksjon 1. kvartal 2008. Platå er forventet nådd innen et halvt år. Assosiert gass, som separeres ut av brønnstrømmen, skal injiseres tilbake i reservoaret.

– Vi ønsker å bidra med vår erfaring fra felt med tilsvarende undervannsløsninger og produksjons- og lagerskip, sier Roald Riise.

Statoil vil være en aktiv deltaker i utbyggingen, og ha dedikert personell plassert i prosjektet. Fem nøkkelpersoner er allerede på plass, opplyser Riise.