Informerer om Olav Fjells økonomiske avtaler

september 13, 2004, 13:40 CEST

På grunn av innlegg og kommentarer i media de siste dagene om tidligere konsernsjef Olav Fjells økonomiske avtaler med Statoil gir styreleder Jannik Lindbæk følgende korte faktaredegjørelse:

Styret i Statoil besluttet 23. - 24. oktober 2003 å innhente en juridisk vurdering av Olav Fjells avtaler med selskapet. Advokat Lars Holo, firma Arntzen deBesche ble engasjert for dette oppdraget i november 2003. Hans utredning forelå i sommer og ble behandlet av Statoils styre 30. juli 2004.

Utredningen konkluderer med at Olav Fjell har krav på sluttvederlag, men at han i henhold til sine ansettelsesavtaler ikke har krav på tidligpensjon. Styret besluttet 30. juli 2004 enstemmig å følge denne vurdering. Olav Fjell får dermed utbetalt det avtalefestede sluttvederlag på to årslønner.

Ansettelsesavtalene inneholder en voldgiftsklausul. Ved en tvist er Styret bundet av denne. Det dreier seg derfor ikke om en såkalt ”frivillig voldgift” som enkelte mediekommentarer har basert seg på. Av hensyn til eventuell senere voldgiftssak ber jeg om forståelse for at jeg på det nåværende tidspunkt ikke kan gi ytterligere kommentarer.

Jannik Lindbæk
styreleder Statoil