Besøk framtidens gassanlegg på Forskningstorget i Oslo

september 17, 2004, 09:00 CEST

På Forskningstorget i Oslo kan du fredag og lørdag vandre i Ormen Lange-feltets framtidige gassanlegg på Nyhamna. Ved hjelp av visuell 3D-teknologi kan du besøke anlegget før det er bygd.

Forskningstorget i Oslo er det største av de drøyt 1.000 arrangementene som utgjør Forskningsdagene 2004. De siste årene har det vært om lag 20.000 besøkende på Universitetsplassen de to dagene Forskningstorget arrangeres.

Hydro stiller i år med en stand som viser selskapets bruk og utvikling av "virtual reality" for visualisering av 3D-modeller.

– Vi håper å få besøk av mange unge mennesker, og vil profilere Hydro som en arbeidsplass der vi jobber med spennende oppgaver og fremtidens teknologi, sier Ingolf Søreide, forskningssjef ved konsernets forskningssenter i Porsgrunn.

På Forskningstorget vil besøkende kunne få en visuell tur til landanlegget for Ormen Lange-feltet ved hjelp av "virtual reality"-teknologi. Bildene projiseres på en stor vegg, og de besøkende vil se tredimensjonalt ved hjelp av spesielle briller de får utdelt.

Temaet for årets Forskningstorg er innovasjon og nyskaping. En rekke undervisnings- og forskningsinstitusjoner er til stede i de 35 bodene på torget, og temaene spenner fra astronomi, musikk og mobiltelefoner til helsespørsmål, dyr, mat, nanoteknologi og fysikk.