Skip to Content
no

Doblet produksjon fra Norne-brønn

september 20, 2004, 09:00 CEST

Statoil har fordoblet produksjonen fra en av de oljeproduserende brønnene på Norne-feltet i Norskehavet, takket være en ny metode som gir bedre kontroll over produksjon av sand.

Metoden går ut på å injisere kjemikalier oppløst i diesel i brønnen. Når blandingen kommer i kontakt med vann i sandformasjonen, virker den som lim på sandkornene. Dette gjør at det kan produseres mer fra brønnen uten at sand løsner og følger med olje og vann, forklarer Ole Magnar Drønen, petroleumsteknisk sjef for Norne.

– Den brønnen vi testet dette på har produsert nesten dobbelt så mye olje som før, opplyser Drønen. Fra å produsere rundt 12.000 fat olje i døgnet produserer brønnen nå 22.000 fat.

Kjemikaliet, som ikke tidligere er blitt benyttet til såkalt konsolidering av sand, er levert av firmaet Degussa og utprøvd av Statoils forskningssenter i Trondheim, opplyser Hans Kristian Kotlar. Han er spesialist i kjemisk laboratorieanalyse ved forskningssenteret og har arbeidet med denne typen kjemikalier.

Sandproduksjon i oljebrønner er et sikkerhetsproblem på grunn av erosjon i produksjonsrørene. Samtidig reduseres produksjonen. Effektive metoder for å begrense sandproduksjon har derfor stor verdi.

Annefi Tønseth Markman, produksjonsdirektør for Norne, sier at denne metoden har potensial til å brukes i flere brønner på Norne og kanskje på andre felt både sikkerhetsmessig og økonomisk uten at det virker negativt inn på miljøet. Hun opplyser at det kommer til å ta noen uker før man kan trekke endelige konklusjoner om hvorvidt resultatene som er oppnådd, varer over tid.