Hydro og Statkraft vil bygge gasskraftverk på Kårstø

september 21, 2004, 23:00 CEST

Som eiere i Naturkraft AS er Hydro og Statkraft blitt enige om å gå videre for å realisere planene om å bygge gasskraftverk på Kårstø.

Det planlagte anlegget vil være basert på best tilgjengelige teknologi med hensyn til miljø, sikkerhet og effektivitet. Det nye gasskraftverket vil bli det mest moderne og miljøvennlige i Europa.

Kårstø er en godt egnet lokalisering for et lønnsomt gasskraftverk i Norge. Gasskraftverket planlegges bygd for en produksjonskapasitet på cirka 400 megawatt (MW), tilsvarende en årlig produksjon på om lag 3 TWh ved full kapasitetsutnyttelse. Dette gir en tilvekst til den norske elektrisitetsforsyningen på om lag 2,5 prosent.

Gasskraft vil styrke norsk energibalanse og bidra til redusert behov for import av kraft. Prosjektet vil derfor bidra til at utslipp av klimagasser totalt sett reduseres, heter det i en pressemelding.

Prosjektering og anbudsinnhenting vil starte umiddelbart med sikte på å kunne fatte endelig investeringsbeslutning innen sommeren 2005, slik at anlegget vil komme i drift i 2007.

Det totale investeringsbehovet for prosjektet anslås å være i overkant av to milliarder kroner. 500-600 personer vil eventuelt være involvert i anleggsperioden. I driftsfasen vil anlegget sysselsette rundt 30 personer.

Myndighetene ga i 1997 konsesjon til Naturkraft for bygging av gasskraftverk på Kårstø.

- Dette er et viktig skritt for å forbedre krafttilgangen i Norge og et skritt framover i arbeidet med å sikre økt bruk av gass i Norge. Det er et godt miljømessig prosjekt og et bedriftsøkonomisk lønnsomt prosjekt, kommenterer generaldirektør Eivind Reiten i Hydro.