Skip to Content
no

Ingen negativ miljøpåvirkning fra Sture

september 21, 2004, 07:30 CEST

En rapport fra Institutt for fiskeri- og marinbiologi ved Universitetet i Bergen viser at det ikke er tegn til miljøpåvirkning i sjøen utenfor den Hydro-opererte Sture-terminalen. Resultatet av undersøkelsen er svært gledelig for industrien, sier Hydro-direktør Erik Sverre Jenssen.

Overvåkningsundersøkelsen ble gjennomført ved oljeterminalen på Sture i Øygarden kommune i 2003, på oppdrag fra Hydro.

Undersøkelsen bekrefter resultatene fra de årlige undersøkelsene som har vært gjennomført siden anlegget ble startet opp i 1988.

Resultatene fra denne systematiske overvåkningen blir sammenlignet med funnene som ble gjort under tre grunnlagsundersøkelser i årene før oppstart av anlegget.

Heller ikke noen av de tidligere undersøkelsene har påvist skadelige effekter på miljøet i sjøområdet rundt terminalen.

– Undersøkelsene som er foretatt rundt oljeterminalen på Sture i 2003 viste ingen negativ miljøpåvirkning som kan tilbakeføres til driften av oljeterminalen. Konsentrasjonen av oljehydrokarboner i sediment og blåskjell ligger på et lavt nivå, og viser ingen tegn til forurensning fra terminalen, heter det i undersøkelsen.

Positivt for industrien
– Dette er positivt for oss som operatør for terminalen og for hele oljeindustrien. Undersøkelsen er resultat av et omfattende overvåkningsprogam. Konklusjonen er klar, miljøet i sjøen er ikke påvirket av virksomheten på terminalen, sier Erik Sverre Jenssen. Han er leder for Nordsjøen forretningsenhet i Hydro.

– Utslippene til sjø fra terminalen har avtatt betydelig, siden det er færre skip som leverer ballastvann til anlegget i dag. Alt utslipp av vann fra terminalen blir imidlertid renset før det går til sjø. Vi er glade for at den strenge kontrollen fungerer, sier Jensen.