Milepæl på Åsgard

september 22, 2004, 09:10 CEST

I dag, 22. september, har Åsgard-feltet i Norskehavet produsert 50 millioner kubikkmeter olje og kondensat tilsvarende 314 millioner fat.

Inntektsstrømmen av produksjonen fra feltet passerte 100 milliarder kroner denne måneden siden oppstarten i mai 1999. De totale investeringene i Åsgard-kjeden var 65,7 milliarder kroner.

Produksjonen inkluderer Åsgard Unit som omfatter produksjonsskipet Åsgard A , gassbehandlingsplattformen Åsgard B og lagerskipet Åsgard C.

Feltet har verdens største havbunnsanlegg bestående av 16 bunnrammer og 52 brønner.

I tillegg til produksjonsmilepælen på feltet, har Åsgard Unit eksportert om lag 34 milliarder kubikkmeter gass til anlegget på Kårstø. Fra denne gassen er det tatt ut rundt 5,3 millioner tonn av NGL-produktene (natural gas liquids) etan, propan, butan og nafta.

– Åsgard Unit produserer nå med høy regularitet. Dagsproduksjonen er rundt 26.000 standard kubikkmeter med olje og kondensat, tilsvarende 163.000 fat, og en gasseksport på 36,2 millioner standard kubikkmeter per dag, sier senior reservoar- og produksjonsingeniør Tom Haldorsen i enheten Åsgard ressursutvikling.

Totalt skal Åsgard Unit produsere nesten 730 millioner fat (116 millioner kubikkmeter) olje og kondensat og eksportere 223 milliarder kubikkmeter gass til Kårstø.