Bytter livbåtene på Statfjord

september 23, 2004, 11:00 CEST

Statoil har tildelt Vetco Aibel en kontrakt for å skifte ut de eksisterende konvensjonelle livbåtene på Statfjord B og C-plattformene i Nordsjøen med stuplivbåter. Tildelingen skjer i forkant av en beslutning av Statfjord senfase-prosjektet som skal forlenge produksjonen på feltet.

Totalleveransen fra Vetco Aibel inkluderer seks livbåter til Statfjord B og ni til Statfjord C. Kontrakten er verd rundt 80 millioner kroner.

Arbeidet vil foregå ved Vetco Aibels anlegg i Haugesund samt offshore på plattformene, og vil på topp ha en bemanning på om lag 100 personer.

– Livbåtene blir byttet ut etter en totalvurdering av forlenget levetid på feltet og er en forberedelse til det høye aktivitetsnivået i senfase-prosjektet, sier prosjektdirektør Bjarne Bakken.

Stuplivbåtene skal være installert i løpet av oktober 2005.

Kontrakten er avhengig av beslutning om gjennomføring av Statfjord senfase-prosjektet. Endelig beslutning forventes i første kvartal 2005.

Statoil har tidligere installert stuplivbåter på Statfjord A-plattformen.

Med utskiftingen på Statfjord B og C vil alle Statoil-opererte plattformer i Tampen-området ha moderne stuplivbåter.