Første gass fra Kvitebjørn

september 27, 2004, 14:55 CEST

Det Statoil-opererte gass- og kondensatfeltet Kvitebjørn i Nordsjøen startet produksjonen 26. september.

Produksjonen fra feltet skal bygges opp gradvis. På platå skal det levere rundt 20 millioner kubikkmeter gass og om lag 62.000 fat (10.000 kubikkmeter) kondensat i døgnet.

Beregnet produksjonsperiode er 14 år.

– En milepæl er nådd for utbyggingen av Kvitebjørn-feltet. Prosjektet er levert på tid og budsjett. Det er gjort en kjempejobb over lang tid der alle utfordringer har blitt håndtert på en profesjonell måte, ikke minst i en hektisk innspurt, sier produksjonsdirektør i Troll/Kvitebjørn, Sigurd Geir Amland.

Kvitebjørn er Statoils første felt under betegnelsen HTHP - som står for høyt trykk og høy temperatur. Feltet har et trykk på 780 bar og en temperatur på 150 grader celsius.

– I utviklingen av Kvitebjørn har vi brukt erfaringer fra Huldra-feltet, et annet felt med høyt trykk, sier Amland.

Gassen fra Kvitebjørn skal, som Troll-gassen, føres i land på gassbehandlingsanlegget på Kollsnes i Hordaland. Tørrgassen skal sendes i transportnettet til det europeiske markedet.

Våtgassen sendes videre til Vestprosess-anlegget på Mongstad for splitting til propan, butan og nafta.

– Verdikjeden Kvitebjørn, Kollsnes, Vestprosess, Mongstad er et fint eksempel på videreforedling og dertil økt verdiskaping innenlands. Med dette styrker Kollsnes sin posisjon, ikke bare som eksportknutepunkt, men også fordi vi nå foredler gassen til komponenter som kan brukes i andre produkter, sier Amland.

Det skal i alt bores 11 produksjonsbrønner på Kvitebjørn. Den første brønnen er satt i produksjon, den neste er klar primo oktober.

Utvinnbare reserver fra feltet er 55 milliarder kubikkmeter gass og 190 millioner fat kondensat.

Offisiell markering av feltåpningen skjer 12. november i år.