Initiativ for CO2-kutt

september 28, 2004, 02:05 CEST

En gruppe bestående av 17 land er i ferd med å utarbeide en liste over teknologiprosjekter som kan redusere utslippene av karbondioksid. Norge deltar og Statoil har en sentral rolle i den tekniske komiteen.

Energieffektivisering og fornybar energi er ikke nok for å innfri Kyoto-forpliktelsene. I tillegg kan det bli nødvendig å fange og lagre karbondioksid, mener Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF).

Organisasjonen består av USA, Canada, Brasil, Mexico, Colombia, Sør-Afrika, India, Kina, Japan, Australia, Russland, Tyskland, Frankrike, Italia, Storbritannia, Norge og EU-kommisjonen.

Formålet er å samordne medlemmenes innsats innen utvikling av teknologi knyttet til fangst og lagring av karbondioksid samt regelverket rundt dette.

På et ministermøte i Melbourne, Australia, tidligere denne måneden ble medlemmene enige om et kommuniké der de klart tar stilling til fangst av karbondioksid og lagring som et av flere viktige tiltak for å møte klimautfordringene. En policygruppe skal videreføre samarbeidet.

I tillegg har CSLF en teknisk gruppe hvor Tore A. Torp fra Statoil er Norges representant og nestleder.

– Jeg tar med meg inn i gruppa den kompetanse og erfaring jeg har fra Statoil. Vervet er en anerkjennelse av dette, sier Torp.

Han er til daglig rådgiver for lagring av karbondioksid på Statoils forskningssenter på Rotvoll.

Den tekniske gruppa har kartlagt ulike prosjekter innen fangst av karbondioksid og lagring globalt, og laget et teknisk veikart som beskriver hvor langt teknologien er kommet. Gruppa jobber med å få fram en prioriteringsliste over viktige utviklingsoppgaver.