Skip to content
no

Tar klimautfordringen på alvor (vedlegg)

september 29, 2004, 02:45 CEST

Statoil tar klimautfordringen på alvor og gjør en rekke tiltak for å redusere utslipp av karbondioksid. Det sa Einar Strømsvåg, direktør for enheten Foredling, under et innlegg på Tjeldbergodden-konferansen 28. september.

Utslippene går på tvers av landegrensene. Derfor er internasjonale tiltak som kvotehandel et sentralt virkemiddel for å få ned utslippene, påpekte Strømsvåg.

– Kvotehandel på tvers av landegrensene er avgjørende som stimulans for energieffektivisering, investering i fornybar energi og bruk av CO2 til industrielle formål. Derfor bør Norge implementere EU-direktivet om kvotehandel i norsk lovgivning, sa Strømsvåg.

Han redegjorde for Statoils industriplaner på Tjeldbergodden som skal sikre den framtidige utviklingen av den gassbaserte industrien. Det innebærer investeringer på om lag 5,5 milliarder kroner for å utvide metanolproduksjonen med 35 prosent, samt bygge et gasskraftverk med en kapasitet på rundt 860 Megawatt.

Margareth Øvrum, konserndirektør for Helse, miljø og sikkerhet (HMS), tok til orde for en norsk dugnad om karbondioksid under et innlegg på konferansen CO2 til økt utvinning på norsk sokkel i Oslo i dag, 29. september.

Hun påpekte at Statoil har et positivt syn på bruk av karbondioksid for økt oljeutvinning og at selskapet har arbeidet med temaet siden 1988, men ingen prosjekter har blitt realisert verken på norsk eller britisk sokkel fordi det ikke har vært kommersielt. Derimot har Statoil realisert to norske pionérprosjekter og ett i Algerie for ren lagring av karbondioksid i undergrunnen, prosjekter som har vekket internasjonal oppsikt.

– Vi kan etter vår mening ikke forvente å finne lønnsomme prosjekter for bruk av CO2 for økt oljeutvinning på norsk sokkel under en normal prosjektvurdering og med dagens rammebetingelser, sa Øvrum.

Derfor må industrien, politiske og faglige myndigheter og andre interessenter bli enige om hva som bør gjøres knyttet til karbondioksid for å komme videre både på sokkelen og i fastlands-Norge, understreket HMS-direktøren.

Presentasjoner:
Statoils industriplaner på Tjeldbergodden

Presentasjon av Margareth Øvrum