"Gå til hovedinnhold"

Hydro tildeler Vetco Aibel Ormen Lange-kontrakt

september 30, 2004, 23:00 CEST
Oslo (1 Okt. 2004): Hydro har på vegne av Ormen Lange lisensen tildelt Vetco Aibel AS (tidligere ABB Offshore Systems AS) en kontrakt for bygging av deler av landanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal. Kontraktsverdien er på omkring 600 millioner kroner.

Kontrakten er en EPC-kontrakt som dekker prosjektering, innkjøp og bygging av et gjennvinningsanlegg for MEG (Monoetylen-glykol) med tilhørende tankanlegg. MEG benyttes som frostvæske og tilføres brønnstrømmen for å unngå isdannelse og plugging (hydrater) i undervannsanlegget og i rørledningen som fører gassen til land.

Prosjekterings- og innkjøpsaktivitetene starter umiddelbart ved Vetco Aibels kontorer på Billingstad i Asker.

Byggevirksomheten i MEG gjenvinnings-området starter mars 2005. Prefabrikasjonen ved Vetco Aibels verksted i Haugesund starter i august 2005.

Vetco Aibels har tidligere fått tildelt en større kontrakt, som dekker prosjektering, innkjøp og bygging  av anlegg knyttet til  eksport av kondensat fra landanlegget på Nyhamna.. Partene har evaluert mulige synergier og som et resultat av dette besluttet en samordning av de to kontraktene.

Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen, noe som omfatter all feltutbygging, gassprosesseringsanlegget på Nyhamna, og eksportrørledningsprosjektet Langeled.

Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på norsk kontinentalsokkel. Det ligger 120 km utenfor Mørekysten og på en havdybde fra 800 til 1100 meter. Planlagt oppstart er i oktober 2007.

Partnere i Ormen Lange:
Hydro (operatør for utbyggingsfasen) 18,0728 %
Shell (operatør for driftsfasen) 17,0375 %
Petoro 36,4750 %
Statoil 10,8441 %
BP 10,3420 %
ExxonMobil 7,2286 %


Kontakt
Telefon
Mobil
Email
Vegar Stokset
+47 22 53 81 50
+ 47 952 76 256
Vegar.Stokset@hydro.com
Norsk Hydro ASA
Oil and Energy
0246 OSLO, Norge
Telefon: 22538105, Faks: 22538553
www.hydrooilandenergy.com