Kjøper russisk råolje

oktober 1, 2004, 08:10 CEST

Statoil har inngått en avtale med det russiske oljeselskapet OJSC Surgutneftegas for å kjøpe deler av selskapets råoljeproduksjon. Det er første gang Statoil markedsfører og selger russiske råoljevolumer.

Av strategiske årsaker ønsker ikke partene å oppgi volum, pris eller varighet på kontrakten.

– Avtalen innebærer at Statoil og Surgutneftegas kommer til å nå andre og flere kunder enn før. Etterhvert som russisk råoljeproduksjon har vokst kraftig de senere årene har eksportmønsteret blitt mer og mer likt det norske. Men russisk råoljeeksport fra Østersjøen har logistikkmessige begrensninger blant annet på grunn av seilingsdybden i de danske beltene, sier Geir Heitmann. Han er sjef for Statoils handelsavdeling for råolje i Stavanger.

– Fra vår store oljeterminal på Mongstad skal vi re-eksportere russiske volumer sammen med norsk råolje. Slik kan vi lage kundetilpassede kombinasjonslaster, noe vi ser økende etterspørsel etter og som få andre har forutsetninger for å få til, sier han.

Russisk olje eksporteres i økende grad til Nord-Amerika og markeder i Asia hvor Statoil har et solid fotfeste. Det er forventet en videre vekst i russisk råoljeproduksjon og da vil disse markedene bli mer og mer sentrale, i følge Heitmann.

Statoil skal kjøpe og markedsføre oljevolumer som er fraktet i rør fra Vest-Sibir til Primorsk oljeterminal nord for St. Petersburg i Finskebukta. Leveransene starter i høst.

Surgutneftegas er ett av Russlands største privateide oljeselskaper med en daglig produksjon på mer enn èn million fat olje.

Det meste av oljen blir produsert på felt rundt byen Surgut i midten av Vest-Sibir, hvor selskapets hovedkontor ligger.

Selskapets andel av Russlands totale oljeproduksjon er rundt 13 prosent.