Skip to Content
no

Kontrakt for utvidelse av Tjeldbergodden

oktober 1, 2004, 08:00 CEST

Statoil har tildelt en kontrakt til Aker Kvaerner Netherlands for forprosjektering av den planlagte utvidelsen på metanolfabrikken på Tjeldbergodden.

Avtalen inneholder en opsjon for detaljprosjektering og støtte til oppfølging på byggeplassen. Kontrakten, inkludert opsjon, er verd over 100 millioner kroner.

Statoil planlegger å utvide metanolfabrikken med 35 prosent samt bygge et gasskraftverk på Tjeldbergodden. Endelig investeringsbeslutning forventes tidlig 2006. Anlegget er planlagt i drift sommeren 2008.

Formålet med forprosjekteringen er å utarbeide et grunnlag for investeringsbeslutningen og forberede neste fase, opplyser Karl Olav Jægtnes, prosjektleder for utbyggingen.