Søker nye letearealer

oktober 1, 2004, 09:30 CEST

Statoil søker nye letearealer i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet i årets tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO). Fristen for å søke går ut i dag, 1. oktober.

Mayliss Hauknes, som har koordinert arbeidet med Statoils søknad, sier årets TFO er positiv fordi den omfatter aktuelle arealer i alle de tre geografiske områdene av sokkelen. Statoil har fortsatt stor tro på norsk sokkel, og søker bredt også denne gang.

– Vi har behov for nye letearealer, og ønsker å trappe opp leteaktivitetene framover. Disse tildelingene betyr mye, fordi de kan bidra til å få inn ekstra volumer mot eksisterende infrastruktur, sier Hauknes.

Mye av infrastrukturen har ledig kapasitet. Statoil ønsker derfor en aktiv letestrategi nær infrastruktur for å sikre best mulig ressursutnyttelse og utnyttelse av investeringer som allerede er gjort.