Skip to Content
no

Selger mer gass

oktober 5, 2004, 12:10 CEST

Statoil leverte vel ti prosent mer gass inkludert volumene fra Den norske stats direkte økonomiske engasjement (SDØE) i gassåret 2003 i forhold til året før.

Gassåret varer fra 1. oktober til 1. oktober, fordelt på halvparten sommer og halvparten vinter. Statoil selger og markedsfører egen og SDØEs gass fra felt på norsk sokkel.

Spesielt prisene i spotmarkedet har hatt en interessant utvikling det siste året. I sommer har britene hatt stort behov for gass, ifølge Arne Åkerlund, leder for verdioptimalisering på norsk sokkel i forretningsområdet Naturgass.

Han forklarer at etterspørselen tradisjonelt er høyere om vinteren, noe som gir høyere pris. Denne sommeren har britene betalt omtrent like mye for sommergass som de tidligere betalte for vintergass. Grunnen er både en generell prisoppgang på energi og mindre tilgang på gass fra flere produsentland.

Ved inngangen til et nytt gassår oppsummerer Åkerlund fjorårets gassalg "som større enn forventet". Europeiske kunder tok ut 46 milliarder kubikkmeter mot rundt 42 milliarder året før, viser foreløpige tall. Tallene inkluderer volumer fra både Statoil og SDØE.

Feltet Mikkel i Norskehavet startet produksjon i oktober i fjor. Det har vært en viktig bidragsyter til økningen. Det samme har Åsgard-feltet i Norskehavet, Gullfaks og Tune-feltet i Nordsjøen.

Åkerlund er også fornøyd med at selskapet har greid å levere den avtalte mengden til kundene på tross av stort vedlikehold på plattformer og gassbehandlingsanlegg på norsk sokkel.