Regjeringen vil øke forskningsbidrag

oktober 6, 2004, 02:55 CEST

– Regjeringens forslag om å øke bevilgningene til petroleumsforskning med over 60 prosent i neste års statsbudsjett er meget gledelig, sier Ingve Theodorsen, Statoils direktør for Forskning og teknologi.

Den norske regjeringen har i dag, 6. oktober, presentert forslag til statsbudsjett for 2005. I budsjettet foreslås det blant annet å øke bevilgningene til olje- og gassrelatert forskning over Olje- og energidepartementets budsjett med om lag 62 prosent, fra 137,5 til 222,3 millioner kroner.

I tillegg foreslås det at 28 millioner kroner av den økte avkastningen fra Fondet for forskning og nyskaping øremerkes petroleumsforskning. Samlet blir det foreslått en vekst i den offentlige finansieringen av petroleumsforskningen på rundt 113 millioner kroner.

Ingve Theodorsen mener at regjeringens ønske om å styrke den offentlige satsingen på forskning innen petroleumsvirksomheten understøtter videre suksess på norsk sokkel:

– Statoil satser årlig rundt en milliard kroner på forskning og utvikling. Ny teknologi er helt avgjørende for å videreutvikle norsk sokkel og for å møte de utfordringene bransjen står overfor. Norske myndigheters bidrag til å forvalte våre petroleumsressurser best mulig er et skritt i riktig retning og viser at regjeringen evner å gjennomføre sine intensjoner.

Olje- og energiminister Thorhild Widvey uttaler i en pressemelding at bevilgningene til petroleumsforskning økes for å sikre at petroleumssektoren fortsatt blir en vesentlig bidragsyter til finansieringen av velferdssamfunnet og til industriell utvikling i hele landet.