Investerer i klimafond

oktober 7, 2004, 13:15 CEST

Statoil investerer 2,5 millioner dollar i et klimafond hvor formålet er å redusere utslippene av klimagasser gjennom prosjekter i utviklingsland.

Community Development Carbon Fund (CDCF) ble opprettet i fjor i regi av Verdensbanken og setter særlig fattigdomsbekjempelse i fokus.

– Ved å investere i denne typen prosjekter oppnår vi ikke bare kutt av klimautslipp på en kostnadseffektiv måte, men bidrar også til at lokalsamfunnet det investeres i får en gevinst. Dette bidrar til bærekraftig utvikling, sier prosjektleder for kvotehandelsfunksjonen, Nina Koch.

Fra før av har Statoil forpliktet et beløp på 10 millioner dollar i Verdensbankens karbonfond (Prototype Carbon Fund) opprettet i 2000. Det innebærer at Statoil har investert nærmere 100 millioner kroner i slike fond til nå.

I CDCF stilles det krav om sosiale fordeler for lokalsamfunnet der prosjektet gjennomføres. 25-30 prosjekter er planlagt, 25 prosent av disse skal gjennomføres i de fattigste utviklingslandene. Fondet skal blant annet investere i en rekke biogassanlegg i Nepal for å produsere energi til husholdninger. Anleggene erstatter mer forurensende energikilder. Fondet har i dag en kapital på 42 millioner dollar.

Fondet er opprettet på bakgrunn av at Kyoto-protokollen åpner for at det kan utstedes kreditter for utslippsreduksjoner oppnådd i et u-land kalt grønne utviklingsmekanismer. Disse kan brukes til å oppfylle utslippsforpliktelser en rekke industrialiserte land har under Kyoto-protokollen, inkludert Norge.

EU har besluttet at man kan anvende grønne utviklingsmekanismer i tillegg til handel med utslippskvoter fra 2005.

Andre deltakere i fondet er regjeringene i Italia, Canada, Nederland og Østerrike. Utenom Statoil deltar selskapene BASF, Daiwa Securities, Endesa, Idemitsu, KfW, Nippon Oil, Okinawa Electric Power og Swiss Re.

– Statoil anser utslippskreditter som et interessant og kostnadseffektivt virkemiddel for å redusere utslippene av klimagasser. Vi arbeider videre med dette blant annet i egne prosjekter, sier Koch.