Skip to content

Første spadestikk for verdens lengste rørledning

oktober 8, 2004, 12:00 CEST

Lørdag 9. oktober markeres det første spadestikket for Langeled i Easington. Seremonien danner starten på byggingen av verdens lengste rørledning under vann.

Gassen fra Ormen Lange feltet utenfor Mørekysten skal føres i land i Easington i Sør-England. Den 1 200 km lange rørledningen som skal være ferdig i 2007, sikrer britene energiforsyning i flere tiår framover.

Festdag i Easington

Hydro har invitert alle innbyggerne i Easington til en festdag for å feire det første spadestikket for rørledningen som vil binde sammen kystsamfunnene Aukra og Easington.

Dagen vil bestå av en rekke aktiviteter og underholdningsinnslag, der britene får anledning til å bli bedre kjent med nordmenn og norsk kultur. Ordføreren i Aukra, Aud Mork, representanter for Hydro og lokale myndigheter i Easington vil være tilstede under markeringen.

Gassvolumene som skal transporteres fra Ormen Lange gjennom Langeled, vil kunne dekke opptil 20 prosent av Storbritannias behov for gass.

Største gassfelt under utbygging

Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen, noe som omfatter all feltutbygging, gassprosesseringsanlegget på Nyhamna i Aukra kommune, og eksportrørledningsprosjektet Langeled.

Rørledningen vil komme opp fra havet ved Easington og koples til det nye gassmottaket som skal bygges rett vest for den eksisterende Centrica-terminalen. Her skal gassen behandles slik at den fyller kravene med hensyn til trykk og temperatur for videre transport til markedet gjennom det britiske distribusjonsnettverket.

Hydro har satt ut prosjektutførelsen av transportsystemet Langeled til Statoil, og prosjektorganisasjonen er bemannet med personell fra begge selskapene.
Ormen Lange er den største pågående gassututbyggingen i Europa, med en kostnadsramme på totalt 66 milliarder kroner.

Av dette vil transportsystemet Langeled koste i størrelsesorden 19 milliarder kroner.

Ormen Lange-feltet ligger 100 kilometer utenfor Mørekysten på en havdybde fra 800 til 1.100 meter.

Partnerne i Ormen Lange-lisensen er:

  • Hydro (17,956 prosent, operatør i utbyggingsfasen)
  • Shell (17,2 prosent, operatør i driftsfasen)
  • Petoro (36 prosent)
  • BP (10,888 prosent)
  • Statoil (10,774 prosent)
  • ExxonMobil (7,182 prosent)