Produserer fra Alfa Nord

oktober 13, 2004, 07:50 CEST

Gass- og kondensatstrukturen Sleipner Vest Alfa Nord i Nordsjøen startet produksjonen 11. oktober, vel to år etter at utbyggingen ble besluttet.

Strukturen er bygget ut med én havbunnsramme og fire brønner. Bunnrammen er lokalisert rundt 18 kilometer nord-vest for Sleipner-plattformene.

Brønnstrømmen overføres gjennom en 16-tommer rørledning til gassbehandlingsplattformen Sleipner T på Sleipner Øst-feltet, hvor den prosesseres.

– Produksjonen representerer et viktig bidrag i gassforsyningen fra Sleipner-feltene, sier prosjektleder Helge Skjold.

Prosjektet er levert på tid og til en vesentlig lavere kostnad enn planlagt. Endelig prislapp er om lag 2,3 milliarder kroner, som er 750 millioner kroner mindre enn opprinnelig planlagt.

Utvinnbare reserver i Alfa Nord er anslått til om lag 13 milliarder kubikkmeter gass og 32 millioner fat kondensat.

Rettighetshavere er operatøren Statoil, som har en andel på 49,5 prosent, ExxonMobil (32,24), Total (9,41) og Hydro (8,85).