Reinertsen Anlegg bygger Ormen Langes administrasjonsbygg

oktober 13, 2004, 08:00 CEST

Hydro har på vegne av Ormen Lange lisensen tildelt en kontrakt for bygging av administrasjonsbygget for landanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal. Kontraktsverdien er på omkring 130 millioner kroner.

Kontrakten omfatter bygging av et 7500 kvadratmeter stort administrasjonsbygg med kontorplass for rundt 60 personer på Nyhamna.

Bygget skal også romme kontrollsenter for driften av anlegget, beredskapsstasjon, laboratorier etc.

I tillegg kommer bygging av parkeringsplass og opparbeidelse av området rundt.

Arbeidet på byggestedet vil starte i januar 2005, og bygget skal stå ferdig i mai 2006.
 
Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen, noe som omfatter all feltutbygging, gassprosesseringsanlegget på Nyhamna, og eksportrørledningsprosjektet Langeled.

Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på norsk kontinentalsokkel. Det ligger 120 km utenfor Mørekysten og på en havdybde fra 800 til 1100 meter. Planlagt oppstart er i oktober 2007.

Partnere i Ormen Lange:

Hydro (operatør for utbyggingsfasen) 18,0728 %
Shell (operatør for driftsfasen) 17,0375 %
Petoro 36,4750 %
Statoil 10,8441 %
BP 10,3420 %
ExxonMobil 7,2286 %