Skip to content

Presisering angående Horton-etterforsking

oktober 15, 2004, 15:40 CEST

Dagens Næringsliv skriver i dag, 15. oktober, at advokat Anders Ryssdal på Statoils pressekonferanse i går antydet at straffeforfølgelse mot Statoil ASA i USA kan resultere i bøter på nivå Statoil ble ilagt av Økokrim.

Statoil aksepterte i går forelegget på 20 millioner kroner i forbindelse med konsulentavtalen med Horton-saken. I denne forbindelse presiserer advokat Anders Ryssdal i advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye og Bech:

– Med referanse til sitater som er tillagt meg i dagens utgave av Dagens Næringsliv vil jeg presisere at det ikke har vært min hensikt å gi uttrykk for en vurdering av hva som kan bli utfallet av pågående etterforskning i USA, herunder størrelsen på bøter og straffereaksjon. Ettersom etterforskningen pågår er det umulig for selskapet eller for enkeltpersoner å ha noen oppfatning av utfallet.