Skip to Content
no

Forbereder 19. runde

oktober 15, 2004, 13:45 CEST

Olje- og energiminister Thorhild Widvey inviterte i går, 14. oktober, oljeselskapene til å nominere blokker de mener bør inkluderes i 19. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Nominasjonsfristen er satt til 23. februar 2005. Nominasjonene vil inngå i beslutningsgrunnlaget når departementet skal vurdere nye utlysning av arealer i 19. konsesjonsrunde. Selskapene kan nominere områder som er åpnet for olje- og gassvirksomhet i Norskehavet og Barentshavet.

Etter planen skal runden utlyses før sommeren 2005, og departementet tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i første kvartal 2006.

– Jeg synes det er gledelig at forberedelsene til 19. runde er i gang alt nå, det er i tråd med Statoils ønsker. Det er viktig å sikre oljeindustrien fortløpende tilgang på nok leteareal for å opprettholde et tilstrekkelig letenivå på sokkelen, sier Tim Dodson, som er letesjef i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

– Det er lenge siden det sist ble utlyst leteareal i Barentshavet. Utlysing og tildeling av nye blokker her er viktig for Statoils økte satsing i nordområdene, sier Dodson.

De forhåndsdefinerte områdene nær infrastruktur er ikke inkludert i denne runden. Selskapene kan heller ikke nominere områder som omtales som særlig verdifulle i stortingsmeldingen Om petroleumsvirksomheten, Nordland VI eller kystnære områder i Troms og Finnmark.