Skip to content

Utslippstillatelse for boring i Barentshavet

oktober 18, 2004, 23:30 CEST

Statens forurensingstilsyn (SFT) har gitt Hydro utslippstillatelse for leteboring i Barentshavet, nÌrmere bestemt for boring av brønnen 7220/6-1, midtveis mellom Sørøya pü Finnmarkskysten og Bjørnøya. Det er ogsü gitt utslippsstillatelse til luft.

– Vår søknad var grundig forberedt basert på premissene som ligger til grunn for ny leteaktivitet i Barentshavet. Det var derfor som forventet at SFT ville gi utslippstillatelse. Søknaden var resultat av godt samarbeid med Statoil, som vil operere to letebrønner i Barentshavet etter at vi har fullført brønn 7220/6-1, påpeker Hydros letesjef for Nord-Norge, Mogens Ramm.

Boringen skal utføres med den halvt nedsenkbare boreriggen "Eirik Raude", som er spesielt bygd for krevende operasjoner pü dypt vann og i arktiske strøk. Riggen ligger nü til klargjøring i Ølen i Sunnhordland.

"Eirik Raude" kom til Norge i slutten av september etter ü ha boret flere dyptvannsbrønner i det nordvestlige Atlanterhavet øst av Canada.

Petroleumstilsynet ga riggen samsvarsuttalelse for operasjon i norsk farvann 15. september. Denne uttalelsen ble riktignok pĂĽklagd av Natur og Ungdom og Bellona, men denne klagen ble avvist av tilsynet med bakgrunn i at de nevnte organisasjonene ikke ble ansett ĂĽ oppfylle kravet om en viss nĂŚrhet til saken.

Venter innsigelser

Ramm forventer at det vil komme innsigelser pü SFTs godkjenning fra flere instanser og interesseorganisasjoner innen klagefristen pü tre uker. Det vil følgelig gü minst fem uker før det kan bli aktuelt ü starte boringen, med andre ord tidligst fra primo desember. Operasjonen er ventet ü ta maksimalt 60 dager, dersom det gjøres funn som krever utvidet evaluering.

Vanndybden pĂĽ lokaliteten er 375 meter, og det skal bores ned til 1.625 meter. Fra Hydros side er det pekt pĂĽ at boringen vil foregĂĽ i en periode med begrenset forekomst av sĂĽrbare ressurser i omrĂĽdet.

Den planlagte boringen vil bli gjennomført i henhold til myndighetenes premisser i Utredningen for Lofoten Barentshavet, som ligger til grunn for Regjeringens gjenüpning av deler av Barentshavet for leteaktivitet.

Hydro konkluderer pü sin side med at det ikke vil oppstü skade pü miljøet som følge av den planlagte aktiviteten.