Borekontrakt til Dolphin AS

oktober 18, 2004, 13:45 CEST

Hydro har inngått en intensjonsavtale med riggselskapet Dolphin AS om boring av inntil ni brønner på norsk kontinentalsokkel. Kontraktsverdien er beregnet til ca 800 millioner kroner.

Avtalen gjelder boreriggen Bideford Dolphin, som skal fullføre boring på Oseberg-feltet samt boring av inntil sju brønner på Fram-feltet.

Planlagt oppstart er mai 2005, og estimert varighet for boreprogrammet er 19 måneder. Kontrakten har opsjoner på inntil 24 måneder etter fullført boreprogram.

Hydro har tatt forbehold om lisenspartnernes og myndighetenes godkjenning av utbyggingsplanene for Fram Øst-feltet i løpet av våren 2005.