Skip to content

Ti år med Statfjord satellitter

oktober 19, 2004, 07:00 CEST

De første Statoil-opererte satellittutbyggingene, Statfjord Øst og Statfjord Nord i Nordsjøen, passerer i disse dager ti års produksjon.

De to havbunnsfeltene, som er knyttet til Statfjord C-plattformen i Nordsjøen, produserer til sammen om lag 62.000 fat olje i døgnet (10.000 kubikkmeter). Dette utgjør rundt halvparten av oljen som i dag produseres over Statfjord C.

– Statfjord Øst og Nord har vært viktige erfaringskilder for oss ved senere havbunnsutbygginger. Nå har produksjonen fra disse feltene stor betydning for utnyttelsen av prosesskapasiteten på Statfjord C, sier Arne Sigve Nylund, produksjonsdirektør for Statfjord.

Satellittfeltene er nå i haleproduksjonsfasen, og utfordringen blir å øke utvinningsgraden og opprettholde lønnsom produksjon lengst mulig.

– Dersom Statfjord Senfase-prosjektet vedtas, regner vi med å kunne holde satellittene i gang like lenge som hovedfeltet, det vil si ut 2018. Vi kan dermed strekke oss mot en en utvinningsgrad på nær 60 prosent, som er svært høyt for et havbunnsfelt, sier Nylund.

Ved produksjonsstarten var utvinnbare reserver beregnet til om lag 122 millioner fat olje (19,4 millioner kubikkmeter) for Statfjord Øst og 172 millioner fat (27,4 millioner kubikkmeter) for Statfjord Nord. Reservene er senere oppgradert til henholdsvis 224 og 248 millioner fat olje.

Hvert av feltene er bygd ut med tre havbunnsinstallasjoner, åtte produksjonsbrønner og tre brønner for vanninjeksjon. Statfjord Øst og Nord er egne interessentskap, men drives sammen med Statfjord-feltet, med felles driftsorganisasjon.