Rederiforbundet varsler full lockout

oktober 25, 2004, 05:50 CEST

Norges rederiforbund (NR) varslet i dag, 25. oktober, sympatilockout for arbeidstakere på 94 offshorefartøyer og bøyelasteskip på norsk sokkel fra 8. november klokken 24.00. Ut fra den informasjonen Statoil har i dag vil en lockout føre til at alle Statoil-opererte felt gradvis vil være nødt til å stanse produksjonen.

Sympatilockouten er varslet i forbindelse med den snart fire måneder lange riggstreiken som ble satt i gang av Oljearbeidernes fellessammenslutning (OFS). Samtidig varsler NR lockout for de OFS-medlemmene som ikke har vært inkludert i den pågående konflikten.

Produksjonen på de Statoil-opererte feltene er avhengig av den maritime virksomheten i den daglige driften. Offshoreservicefartøyene er nødvendige for å ivareta sikker drift på installasjonene og sikre forsyninger av utstyr og varer. Bøyelasteskipene transporterer olje fra felt som ikke leverer olje gjennom rørtransport.

– Konflikten har negative konsekvenser for Statoil som selskap og rammer oss som tredje part ved at vi får redusert produksjonen og svekket lønnsomheten. I tillegg svekker slike konflikter vårt omdømme overfor våre kunder og samarbeidspartnere. Vi håper derfor at opptrappingen nå kan bidra til å bringe partene sammen slik at vi kan få en slutt på konflikten, sier Terje Overvik, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

Statoil vil internt vurdere i mer detalj hvordan en lockout vil berøre produksjonen og selskapets ansatte.