Skip to Content
no

Tredoblet bruk av gass innenlands mulig

oktober 26, 2004, 08:00 CEST

Med statlig støtte til infrastruktur og langsiktig fritak for CO2-relaterte kostnader tror Hydro og sektordirektør Hilde Myrberg på en tredobling i bruk av norsk gass innenlands. Økningen kan komme gjennom fortsatt satsning på gasskraft, gass brukt i metanolproduksjon og økende bruk av gass i transport og varmemarkedet.

Dette var hovedbudskapet til Hilde Myrberg fra Hydro under årets Naturgasskonferanse i Oslo, som ble holdt i regi av Norsk Petroleumsforening 25. og 26. oktober. Myrbergs innlegg "Energisituasjonen i Norden: Gassens rolle nå og fremover" tok for seg flere av de utfordringene Norge og Norden står overfor framover, og pekte på store muligheter for økt bruk av norsk gass - i Norge.

- Vi vil fortsette å være en aktiv pådriver for å bruke mer av den norske gassen i Norge, sier Hilde Myrberg, som leder sektoren Marked i Hydro. - Selv om Hydro nok i overskuelig framtid kommer til å være en betydelig gasseksportør, ser vi i økende grad et marked for gass i vårt eget land.

Norge er en av verdens ledende gassnasjoner, og vil innen 2010 være den tredje største gasseksportøren i verden. Størsteparten av gassen distribueres gjennom et omfattende europeisk rørnett til markeder i blant annet Tyskland, Frankrike, Belgia og Storbritania. Her nyttiggjøres den norske naturgassen blant annet til kraftproduksjon, i industrien samt til oppvarming og transport.

Mens etterspørselen etter kraft stadig øker i Norge, og underskuddet på kraftbalansen blir stadig større, er det naturlig å se på mulighetene for å nyttiggjøre seg gassressursene vi har utenfor vår egen kyst til annet enn eksport. Hydro eksporterer alene over åtte milliarder kubikkmeter gass per år - nok til å drive mer enn femten gasskraftverk på størrelse med Statkraft og Hydros gasskraftprosjekt på Kårstø.

- Det er mange ting som må på plass for at vi skal kunne bruke gassen på den måten vi ønsker i Norge. Et effektivt distribusjonsnett er en forutsetning, og Hydro har gjennom eierskap i flere av de ledende norske distribusjonsselskapene tatt en aktiv rolle i arbeidet med utviklingen av dette, sier Myrberg. Det er også behov for betydelig forskningsinnsats for å finne de mest miljøvennlige og effektive måtene å utnytte gassen på i et norsk energimarked.

Allerede i 2001 tok Hydros generaldirektør Eivind Reiten initiativ til å etablere et nasjonalt innovasjonsselskap for miljøvennlig utnyttelse av naturgass. Tidligere i år ble det klart at regjeringen kommer til å etablere et fond på to milliarder kroner som skal forvaltes av et stalig innovasjonsselskap med hovedsete i Grenland.

- At innovasjonsselskapet nå er under realisering i Grenland, er utrolig positivt. I Grenland er det allerede samlet mye infrastruktur og kompetanse innen gassteknologi, og innovasjonsselskapet vil bli en viktig katalysator i arbeidet med å finne smarte måter å bruke norsk naturgass på, sier sektordirektør Hilde Myrberg i Hydro.

Se Hilde Myrbergs presentasjon (PDF 1,4 MB)