Godt fornøyd med resultatet

oktober 27, 2004, 07:35 CEST

Konsernsjef Helge Lund la i dag frem et av de beste kvartalsresultatene i Statoil noensinne.

– Den sterke utviklingen i oljeprisen bidrar spesielt til det gode resultatet. Produksjonen i kvartalet er påvirket av planlagte vedlikeholdsstanser og oppgraderinger av norske felt og anlegg. Men alt i alt bekrefter resultatene og begivenhetene i tredje kvartal at Statoil er godt posisjonert både strategisk og finansielt, sier konsernsjef Helge Lund.

Konsernet hadde i tredje kvartal et resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser på 16,1 milliarder kroner. Det er 32 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Blant høydepunktene i tredje kvartal trekker Lund frem en vellykket oppstart av Kvitebjørn-feltet, innen tid og innenfor budsjett, og at Sleipner Vest Alfa Nord-prosjektet startet på tid og til 26 prosent lavere kostnader enn opprinnelig beregnet.

– God planlegging og gjennomføring har vært avgjørende, spesielt med hensyn til det kompliserte reservoaret med høyt trykk og høy temperatur i Kvitebjørn, sier han.

Med produksjonsstarten på Kvitebjørn, er en viktig brikke i å skape verdier fra gasskjeden på plass.

Gassen fra feltet transporteres til gassbehandlingsanlegget på Kollsnes. Tørrgassen sendes i transportnettet til det europeiske markedet, mens våtgassen sendes videre til Vestprosess-anlegget på Mongstad for splitting til propan, butan og nafta.

– Dette er et godt eksempel på hvordan oppstrømsvirksomheten, nedstrømsvirksomheten og gassforretningen jobber sammen for å maksimere verdiskapningen i Statoil og er helt i tråd med hvordan vi skal tenke og arbeide helhetlig fremover, sier Lund.

Statoils produksjon i tredje kvartal er påvirket av vedlikeholdsstanser og viktige oppgraderinger på en rekke av Statoils installasjoner i tillegg til at arbeidskonflikten mellom Norges Rederiforbund og Oljearbeidernes Fellessammenslutning rammer produksjonen på flere felt. Disse forholdene sammen med vedlikeholdskostnader på Sincor bidrar til å øke enhetskostnadene dette kvartalet.

– Jeg er fornøyd med at produksjonen i den internasjonale virksomheten har økt med 32 prosent det siste året. Å bygge en robust, internasjonal forretning er krevende og tar tid, men oppstart på In Salah og Kizomba A i tredje kvartal viser at resultatene begynner å komme, sier Lund.

Han trekker også frem jobben som er gjort på gassiden hvor de samlede produksjonstillatelsene lå nær full utnyttelse i gassåret 2003.

Innen forretningsområdet Foredling og markedsføring drar foredlingsvirksomheten og Borealis god nytte av markedsforholdene. Innen detaljhandelsvirksomheten gjennomføres det nå en rekke tiltak for å skape et enda sterkere fundament etter Statoils kjøp av ICAs 50 prosent andel i Statoil Detaljhandel Skandinavia (SDS).

Statoil har hatt to dødsulykker i kvartalet knyttet til et rørbehandlingsanlegg som på oppdrag for Statoil klargjør rør for South Pars-feltet i Iran. Dette på tross av en aktiv innsats for å heve HMS-kvaliteten på prosjektet.

– Dette er en påminnelse om at innsatsen innen helse, miljø og sikkerhet må fortsette med full styrke. Statoil har samarbeidet med kontraktøren om å kartlegge årsaksforholdene og forbedringstiltak er allerede iverksatt lokalt, sier Lund.

Både personskadefrekvens og alvorlig hendelsesfrekvens er redusert sammenlignet med samme kvartal i fjor.

– Resultatet vi legger frem er sterkt, og vi arbeider konsentrert for å nå måltavlen for 2004. Men vi gir oss ikke der. Den nye ledelsen og organisasjonen arbeider parallelt med å legge nye mål og forretningsplaner for Statoil fremover. Dette er et krevende, men stimulerende arbeid, som jeg gleder meg til å legge frem for kapitalmarkedet i desember, sier Lund.