Skip to content

Milliardinvesteringer på Oseberg Øst

oktober 28, 2004, 23:00 CEST

Oseberg Øst-plattformen i Nordsjøen skal oppgraderes for å øke lønnsomheten og levetiden til feltet. Investeringer til omkring 1,9 milliarder kroner ble nylig godkjent av partnerne i Oseberg Øst-lisensen.

Med innovativ bruk av boreteknologi, kommunikasjonsløsninger og endret organisasjonsstruktur blir plattformen klar for selvstendige boreoperasjoner uten bruk av støttefartøy.

– Drivkraften bak oppgraderingen er å få ut mer olje. Målet er i første omgang å øke utvinningsgraden fra 28 til 35 prosent og å forlenge plattformens levetid, sier leder for modne felt, Ivar Aasheim.

For å klare dette er det foreløpig planlagt boring av sju brønner. Brønnene vil kunne øke reservegrunnlaget med 40 millioner fat olje.

Samhandling sjø - land
Oseberg Øst skal ha en borebemanning som er betraktelig mindre enn på andre plattformer. Data fra boring og produksjon utnyttes bedre enn tidligere, gjennom et tett samarbeid mellom personell på plattformen og på land.

– Gjennomføringen av boreoperasjoner etter ombyggingen forutsetter at mest mulig aktivitet og støttetjenester utføres på land. Vi har redusert antallet borepersonell offshore til et minimum. En så stor grad av samhandling mellom personell på land og offshore gjennomføres antakeligvis for første gang på norsk sokkel, sier Aasheim.

Ombyggingen av Oseberg Øst starter ved årsskiftet og vil pågå fram til høsten 2006. I denne perioden vil plattformen være i normal drift.

Umiddelbart etter oppgraderingen er ferdig vil borekampanjen starte. Boringen av de sju brønnene skal etter planen gjennomføres i løpet av to og et halvt år.

Oppgraderingen omfatter:
  • ny borevæskemodul med tilhørende generator og transformator
  • ny prosesskontroll for nullutslipp av boreavfall og forurensede væsker
  • 20 nye lugrarer
  • to nye livbåter med 62 plasser hver
  • nytt lastedekk for boreutstyr og borekjemikalier

 

Partnere på Oseberg Øst
Hydro (operatør)

34,00 %

Petoro

33,60 %

Statoil

15,30 %

Total

10,00 %

ExxonMobil

4,70 %

ConocoPhillips

2,40 %