Første russiske selskap sertifisert for norsk sokkel

oktober 29, 2004, 09:00 CEST

Hydros leverandørprosjekt i Nordvest-Russland gir resultater. Denne uken fikk to bedrifter i Murmansk og to bedrifter i Arkhangelsk de synlige bevisene for at de er sertifisert for leveranser til olje- og gassindustrien på norsk sokkel.

Resultatet av fase to for leverandørprosjektet, som Hydro tok initiativ til i juni 2003, er nå klart. Denne uken var representanter for seks bedrifter i Murmansk og sju bedrifter i Arkhangelsk samlet for å gjennomgå analysene Hydro har utført i prosjektet ”The North-West Russia Supplier Development Project”.

De 13 bedriftene ble valgt ut etter en kartlegging i den innledende fasen av prosjektet, for å bli vurdert som leverandører til olje- og gassindustrien når utbyggingene i Barentshavet og Nordvest-Russland blir iverksatt.

Detaljerte analyser
– Vi har laget detaljanalyser om hva slags leveranser bedriftene kan tilby, hvilke kvalitets- og HMS-systemer de har og hvilken erfaring de eventuelt har som leverandører til olje- og gassprosjekter. På samlingene i Murmansk og Arkhangelsk gjennomgikk vi resultatene av analysearbeidet som har pågått i sommer.

– Vi vil legge fram en felles analyse, som alle bedriftene får tilgang til, og individuelle analyser for hvert selskap. De sistnevnte analysene er konfidensielle, og blir kun tilgjengeliggjort for den enkelte bedrift, sier Hydros prosjektleder Benedikt Henriksen.

Analysene av leverandørsituasjonen i Nordvest-Russland omfatter også råd om oppfølging for selskaper som vil kvalifisere seg som leverandør til internasjonale olje- og gassutbygginger.

– Sammen med Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for Oljeindustrien (FKO) og Aker Kværner ønsket vi å vurdere om noen av de 13 selskapene kunne kvalifisere seg i den norsk-danske kvalifikasjonsordningen. Kvalifiseringen i Achilles FKO gir også automatisk registrering i det Europeiske Olje- og Gassregisteret. Dette gir eksponering for leverandørene i hele Nordsjøregionen.

– Vi fant ut at to bedrifter i Murmansk og to bedrifter i Arkhangelsk kunne sertifiseres til leveranser på norsk og dansk sokkel. Sertifikatene som ble overrakt av representant for Achilles FKO under møtene denne uken, gir bedriftene et kvalitetsstempel, samtidig som dette kan være en god begynnelse på en mulig felles kvalifikasjonsordning i Nordvest-Russland, sier Henriksen.

Hydro vil dekke kostnadene for de fire bedriftene det første året de er kvalifisert, og de får i tillegg tilgang til å bruke Achilles FKO-systemet. Det ble også gitt undervisning i bruk av systemet under møtene i de to russiske byene.

Partnersøk
Under arbeidet med leverandørprosjektet har Hydro registrert interesse blant flere selskaper både på russisk og norsk side av landegrensen om partnerskap for bedre å kunne konkurrere om leveranser til utbygginger på de to kontinentalsoklene.

Denne uken ble det derfor innledet partnersøk mot norske leverandører. Partnerskap mellom russiske og norske bedrifter kan gi synergier for bedrifter på begge sider av landegrensen.

– Vi mener det er god idé for flere russiske bedrifter å vurdere partnersøk over landegrensen. Gjennom Achilles FKO-systemet får de god mulighet til å søke en partner med felles interesser. Det kan gi muligheter for både russiske selskaper som vil inn på det norske markedet og for norske bedrifter som vil posisjonere seg for utbygginger i Nordvest-Russland, sier Henriksen.

Hydro har finansiert størstedelen av leverandørprosjektet som en del av sitt forretningsmessige engasjement i Nordvest-Russland. Prosjektet støttes av de russiske fylkene Murmansk og Arkhangelsk, Finnmark fylkeskommune, Sør-Varanger kommune, de russiske olje- og gasselskapene Sevmorneftegaz, Gazprom og Rosneft, Innovasjon Norge og Barentssekretariatet.

AkerKværner, INTSOK, Storvik & Co, og Achilles FKO er Hydros norske partnere i prosjektet.