Sikrer systemene for dynamisk posisjonering

november 5, 2004, 09:25 CET

Statoil har vært pådriver for å bedre sikkerheten innen dynamisk posisjonering (DP) på skip og flytende offshoreinstallasjoner.

En ny testmetode for DP-operasjoner ble demonstrert på Viking Poseidon nylig. Fartøyet utfører undervannsoperasjoner på helårsbasis.

DP brukes for å holde skip og flytende offshoreinstallasjoner i posisjon uten bruk av anker. Feil i DP-systemer kan føre til sammenstøt mellom fartøy og installasjoner, samt farlige situasjoner i forbindelse med dykking og rørlegging.

Selskapet Marine Cybernetics har løst dette ved å utvikle CyberSea Simulator hvor metoder fra flyindustrien benyttes. Statoil har vært en pådriver i utviklingen gjennom Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Også Det Norske Veritas (DNV), Kongsberg Maritime samt en gruppe av kontraktører, redere, leverandører, verft og myndigheter har bidratt.

Testingen utføres i sjøprøver med mobilt utstyr. Testingen tar rundt ett døgn. I tillegg kan DP-systemet testes før det installeres i fartøyet. I første omgang er det aktuelt å anvende den nye teknologien på fartøyer som utfører undervannsoperasjoner for Statoil.

– Nå har vi en metode for uttesting av DP-systemer. Ambisjonen er å utvikle teknologien for testing av andre sikkerhetskritiske styringssystemer, for eksempel styring av kraftforsyning, propulsjon og navigasjon. Dette vil være et vesentlig bidrag til økt sikkerhet om bord på fartøyer og installasjoner i tråd med Statoils overordnede mål for sikkerhet. Det sier Ole J. Nordahl, som er senior fagleder i enheten Undervannsteknologi og operasjoner i Statoil.

Statoil har støttet Marine Cybernetics gjennom LUP, som har vært inne i over 150 produktutviklingsprosjekter i små og mellomstore bedrifter i Norge siden 1991. Selskapet har også bidratt med fagkompetanse, samt dekket utgiftene knyttet til uttestingen av teknologien om bord på Viking Poseidon.