Hydro-seminar om utfordringer og muligheter for energinasjonen Norge

november 11, 2004, 08:00 CET

Torsdag 11. november arrangerte Hydro sitt årlige energiseminar i Bergen - for femte gang. Tema for dagen var Norges rolle som toneangivende energinasjon og de utfordringene og mulighetene vi står overfor. Om lag 300 tilhørere fra norsk energibransje var til stede.

Norge er i en unik stilling når det gjelder energi. Vi er i verdenstoppen på produksjon av energi fra fornybare kilder, og vi har en vesentlig andel av de gjenværende olje og gassressursene i Europa utenfor vår kyst. På Vestlandet skapes det hver dag store verdier.

Hvordan bør vi gripe de mulighetene denne posisjonen gir? Det er et spørsmål om innovasjon og teknologi, men også om visjoner og lokalt og nasjonalt samarbeid. Og dette var temaet for Hydros energiseminar i Bergen 11. november.

Hydro engasjerer seg i norsk energiforsyning og det framtidige energiforsyningsbildet på mange ulike plan: Gjennom målrettet arbeid med ny teknologi for bedre utnyttelse av eksisterende vannkraftressurser, gjennom bred satsing på vindkraft og andre nye, fornybare energikilder og gjennom økt bruk av norsk gass innenlands.

Hydro ønsker å være en ansvarlig og innovativ bidragsyter i det norske energiforsyningsbildet, med respekt for oppgaven som forvalter av viktige naturressurser. Det er bakgrunnen for å invitere sentrale personer til energiseminar i Bergen. Med dette håper vi å bidra til å finne de beste, mest bærekraftige og effektive løsningene for å sikre kommende generasjoners energisituasjon.

  • Kontaktperson:
    Bård Hammervold, informasjonssjef i Olje & Energi, mobiltelefon 99583120