Verdens største hydrogenstasjon åpnet i Berlin

november 11, 2004, 23:00 CET

Verdens største fyllestasjon for hydrogen ble fredag formelt åpnet i Berlin. Hydro leverer hydrogengass for biler som benytter stasjonen, mens den Notodden-baserte bedriften Norsk Hydro Electrolysers AS leverer produksjonsutstyret.

Hydro har samarbeidet med åtte andre selskaper i CEP-prosjektet ("Clean Energy Partnership"), som støttes av den tyske regjeringen. Målet med prosjektet er å demonstrere at hydrogen kan fungere som drivstoff i hverdagen, med sikte på å oppnå bærekraftig transport i framtiden.

I forbindelse med åpningen av fyllestasjonen ble hydrogen-dispenseren overlevert av Ivar Hexeberg, ansvarlig for hydrogen-enheten i Ny Energi i Hydro, til den tyske transportminister Manfred Stolpe. I sin tale beskrev han hydrogen-dispenseren som "et stykke god framtid".

De samlede investeringene i prosjektet beløper seg til om lag 33 millioner euro, eller nær 270 millioner kroner. Selskaper som ellers konkurrerer innenfor energi-, hydrogen- og bilsektoren, har her gått sammen for å utvikle hydrogen som drivstoff til transport.

Hydrogenstasjonen er en del av Aral-kjeden og ligger i Messedamm i nærheten av den sentrale busstasjonen i Berlin. Hydrogenet produseres ved hjelp av en elektrolysør fra Hydro/GHW, som splitter vann til de to grunnstoffene hydrogen og oksygen. Elektrisiteten som brukes i prosessen kommer fra fornybar energi i Berlin. Hydrogenet settes under trykk og lagres. Elektrolysøren fra Hydro kan kontrolleres fra Norge og vil produsere hydrogen etter behov. Denne produksjonen, som skjer midt i den svært trafikkerte storbyen Berlin, gir absolutt null utslipp til luft, bortsett fra ren oksygen.

- Slike miljøvennlige løsninger ligger til rette for oss; det er Hydros misjon å bidra til å skape et bærekraftig samfunn, sa Hexeberg under åpningen.