Sparer energi på Mongstad

november 19, 2004, 12:30 CET

Statoil har nylig avsluttet et prosjekt som gir energisparing ved å benytte overskuddsvarme fra raffineriet på Mongstad i Hordaland.

To nye dampkjeler er installert for å dekke det økte energibehovet etter utvidelsen ved Vestprosess-anlegget, opplyser prosjektleder Egon Sørensen.

Vestprosess har blitt utvidet for å øke kapasiteten til å håndtere større mengder råstoff i forbindelse med oppstarten av Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen i høst.

De nye kjelene har en samlet kapasitet på 120 tonn damp per time og gir en betydelig tilvekst til raffineriets totale produksjonskapasitet. Det er installert to varmevekslere som sørger for at varmemengden som gjenvinnes er omkring 28 megawatt. Dette tilsvarer energibehovet for mer enn 5000 privatboliger.

Dampkjelene er utstyrt med lav-Nox brennere for å minimalisere utslippene av nitrogenoksid (Nox) til luft.

Det er også foretatt utvidelser og endringer av det eksisterende dampfordelingsnettet. De nye systemene skal være en integrert del av de eksisterende systemene i raffineriet. I tillegg til økt kapasitet for bruk av damp, vil de nye systemene gi økt fleksibilitet med hensyn til drift av prosessanleggene.

I alt er det utført 280.000 timer i prosjektet som har gått over 20 måneder uten fraværsskader. Prosjektet er fullført innenfor de planlagte tidsrammer og godt under estimert kostnad som var i størrelsesorden 400 millioner kroner, ifølge Egon Sørensen.