Jobber fortsatt med ustabil Snorre-brønn

november 28, 2004, 20:50 CET

I forbindelse med brønnoverhaling og uttrekking av et produksjonsrør oppstod det en gasslekkasje på den Statoil-opererte Snorre A-plattformen i Nordsjøen rundt klokken 19.00 søndag, 28. november. Mannskapet som ikke har beredskapsoppgaver er evakuert til nærliggende installasjoner.

Lekkasjen oppstod som følge av en ustabil brønn på feltet. Brønnen brukes normalt til vann- og gassinjeksjon. Det arbeides nå med flere alternative løsninger for å reetablere nødvendige barrierer og stoppe lekkasjen.

Det er nå kontroll på brønnen og det går ikke gass opp til plattformen, men situasjon er fortsatt uavklart. Gassen strømmer opp fra havbunnen til overflaten.

Evakueringen omfatter totalt 180 som er tatt over med helikopter til boreriggen Stena Don, Snorre B-plattformen og andre nærliggende installasjoner.

Snorre A har et mannskap på totalt 216.

– Vi har godt med båter og helikopter i området og vi har god teknisk ekspertise til å få stabilisert brønnen, sier områdedirektør Øivind Reinertsen i Tampen-området.

Produksjonen på plattformen er stengt ned. Snorre A produserer om lag 130,000 fat olje per dag. I tillegg kommer bortfall fra produksjonen på Vigdis-feltet som prosesserer sin olje over Snorre A. Dette utgjør rundt 75,000 fat olje per dag.

Det er pent vær i området med 15 knops nordlig vind og en bølgehøyde på to til fire meter.

Statoil kommer tilbake med mer informasjon om hendelsen når dette foreligger.

Det er opprettet en pårørendetelefon med nummer 800 500 20.

Informasjonssjefer er kun tilgjengelige på telefon 51 99 19 84.

Se tegning av brønnen her.

Se fakta om Snorre her.