Skip to Content
no

Jobber for å stanse gasslekkasje på Snorre

november 29, 2004, 05:50 CET

Personell på Snorre A-plattformen i Nordsjøen har i natt pumpet tungt boreslam ned i en brønn som lekker gass. Gasslekkasjen oppstod ved 19-tiden i går, 28. november. Arbeidet med å gjenopprette barrierene i brønnen fortsetter i dag.

– Målet er at boreslammet skal presse gassen tilbake slik at vi kan få anledning til å jobbe i brønnen og stanse lekkasjen, sier Øivind Reinertsen, Statoils områdedirektør for Tampen-området.

Statoil planlegger å sende ut nye mannskaper til Snorre A-plattformen i dag for å avlaste de som har jobbet gjennom natten.

Totalt 180 personer ble i går kveld og i natt evakuert til omkringliggende plattformer ved hjelp av helikopter. 36 ble igjen for å stabilisere brønnen. Planen er at de som ble evakuert, skal flys til land i dag. De vil bli debriefet om hendelsen og få tilbud om å reise hjem.

– Evakueringen skjedde i tråd med etablerte prosedyrer. Vi fikk raskt mobilisert teknisk ekspertise i Stavanger som har stått i fortløpende kontakt med plattform- og boreledelsen på Snorre A, sier områdedirektøren.

Problemet oppsto under forberedelsene til boring av et sidesteg fra injeksjonsbrønnen P-31. Brønnen var på forhånd stabilisert med tungt boreslam. Da et produksjonsrør ble trukket ut, kom det likevel gass inn i boreslammet. Det ble registrert gass på plattformen, og det ble også oppdaget at det lakk gass fra havbunnsutstyret.

– Dette er en svært uvanlig og alvorlig hendelse. I slike situasjoner vil vi ikke ha flere om bord på plattformen enn det som er nødvendig av beredskapshensyn. Produksjonen ble nedstengt og det ble besluttet å gjennomføre evakuering, sier Reinertsen.

Det ble forholdsvis raskt avklart at det ikke lenger kom gass opp til plattformen, men gasslekkasjen på havbunnen vedvarte.

De bakenforliggende årsakene til lekkasjen vil Reinertsen ikke kommentere.

– Dette er en alvorlig hendelse som vil bli gransket i henhold til Statoils interne rutiner, sier han.

Det er foreløpig uklart når produksjonen kan bli gjenopptatt.

– Det er det sikkerhetsmessige som har første prioritet nå, alt annet får vente, sier Reinertsen.

Se fakta om Snorre her.