Ytterligere sikring av Snorre-brønn

november 30, 2004, 10:00 CET

Arbeidet med å sikre Snorre-brønnen i Nordsjøen fortsetter for fullt. Totalt 65 personer jobber nå på plattformen og det er etablert en plan for permanent sikring av brønnen.

Plattformen har fått nye forsyninger av borevæske og andre materialer.

– Det gjøres en formidabel jobb av de ansatte på feltet med å reetablere barrierene i brønnen, men det er fortsatt for tidlig å si noe om når produksjonen vil være oppe igjen. Vi har fortsatt mange krevende operasjoner foran oss, sier Øivind Reinertsen, områdedirektør i Tampen.

Det er tidligere konstatert en svakhet i et fôringsrør, men Reinertsen understreker at operasjonen i forkant av gasslekkasjen var normal prosedyre. Han vil derfor ikke spekulere i årsaken til hendelsen og henviser til at granskingen vil se på nettopp dette.