Skip to Content
no

Reinjiserer produsert vann fra Oseberg feltsenter

november 30, 2004, 08:00 CET

Hydro har på vegne av partnerskapet gitt Aker Kværner Offshore Partner AS kontrakt for et nytt anlegg for reinjisering av produsert vann på Oseberg feltsenter. Kontrakten er en viktig del av arbeidet for å fjerne miljøskadelige utslipp til sjø fra Hydros oljevirksomhet.

Oseberg-prosjektet for renjisering av produsert vann inngår i Hydros samlede plan for å nå målet om null miljøskadelige utslipp til sjø for selskapets installasjoner på norsk sokkel. Planen, som har en total kostnadsramme på rundt 500 millioner kroner, omfatter både tiltak for reinjeksjon og rensing av produsert vann.

Kontrakten med Aker Kværner Offshore Partner AS omfatter prosjektering, innkjøp, fabrikasjon, installasjon, mekanisk ferdigstillelse og assistanse under utprøving og oppstart av anlegget. Kontrakten, inkludert verdien av andre overførte avtaler, har en verdi på om lag 90 millioner kroner.

Gjennom dette prosjektet reduseres utslipp av produsert vann med mer enn 85 prosent. Utstyret for reinjisering er valgt med vekt på lavt energiforbruk.

Modifikasjonen består av en reinjiseringsmodul på Oseberg A, rør og manifolder for oppkobling til eksisterende prosesssystem, rørsystem over bro og oppkobling til injiseringsbrønn på Oseberg B.

Prosjekteringsarbeidene starter umiddelbart, og alt utstyr skal være ferdig installert og utprøvd for oppstart av anlegget innen utgangen av desember 2005.